For sykt eller tilskadekommet dyr ring meg på :  46 93 08 03

Jeg hjelper så langt det er mulig, men vil i nødstilfelle, hvor jeg ikke har mulighet for å behandle dyret, henvise til nærmeste vaktberedskap.

 

Norges Veterinær Høyskole / Hesteklinikken:    22 96 45 00 / 22 96 49 20  

Bjerke hestehospital:                                        815 11 226

Gjelder meldingen din et eierløst eller påkjørt dyr eller en løs hund, kontakt politiet på telefon 02800.
Gjelder meldingen din en alvorlig dyrevernsak som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kontakt Mattilsynets beredskapsvakt på telefon 06040.

For skadet vilt eller løse hunder, ta kontakt med politiet.

Ved mistanke om alvorlig smittsom dyresjukdom eller alvorlig dyrevernsak, kan du kontakte nasjonal beredskapsvakt på 99 11 8000.