Hvorfor munnhuleundersøkelse?

Hester er forskjellige, og noen hester er mer sensitive til forstyrrelser i munnhulen enn andre.

Det er viktig at hesten ikke har gener av tannspisser og/eller evt. andre bittfeil når vi bruker hodelag og bitt på hesten i forbindelse med ridning.

Den eneste måten man kan undersøke hestens munnhule og tenner ordentlig på, er ved å åpne ordentlig opp og se inn i munnen med godt lys. Det krever at man bruker en munnsperre, lys og evt. speil.

Uten bruk av korrekt munnsperre, kan spisser og kroker og andre skjevheter lengre bak i munnen ikke bli oppdaget og behandlet.

Dagens ridehester har nok mer bittfeil enn hestene hadde i gamledager.

Dette nok fordi ridehesten i dag er avlet ut fra eksteriør og gangarter, ikke ut fra tannsettet. I naturen er det tvert om, og også i gamledager da veterinærer og andre ikke hadde de mulighetene vi har i dag. 

Ute i naturen betyr dårlige tenner den sikre død for dyret.

Når og hvor ofte skal det raspes?

  • De fleste hobbyhester klarer seg fint med en årlig sjekk og evt. tannraspning såfremt de ikke har bittfeil.
  • Konkurransehester bør som minimum undersøkes årlig, helst oftere.
  • Har hesten bittfeil, er det en vurdering fra gang til gang hvor langt tidsintervallet mellom munnhuleundersøkelse og evt. tannraspingen er.


Hvordan?

Jeg sederer alltid hesten, såfremt det ikke er kontraindikert for hesten. Jeg rasper ikke tenner uten at eier er tilstede.

Etter behandlingen anbefaler jeg at hesten har fri resten av dagen, og påfølgende dag bare rides lett. Deretter kan hesten rides som normalt, så fremt ikke annet er avtalt med veterinæren.