De vanligste årsaker til at hesten får ryggsmerter og/eller blir uvillig ved ridning er:

- Dårlig eller feil tilpasset utstyr

- Feil trening/ridning av hesten

- Mangelfull og/eller feil beskjæring og/eller skoing av hesten

- Tann- og bittproblemer

- Tilskadekomster, dvs. styrt ved ridning, styrt ved spring, ligget fast i boksen, hengt fast i grime/oppbinding osv.