Handelsundersøkelse =  risikovurdering

Unngå å kjøpe katta i sekken

På kontinentet har det allerede i en årrekke vært vanlig å få foretatt grundig undersøkelse av hesten - med andre ord en handelsundersøkelse i forbindelse med handel av hest.

Viktigheten av  undersøkelsen er fordi  hesten er  "biologiske materiale".  Biologisk materiale varierer  og det gjør hester også.  Hester er lette å selge med skjulte feil og mangler. En hest vil alltid være en "brukt" vare, selv et nyfødte føll kan selges med skjulte feil.

Kjøp og salg av hest har økt betraktelig  de senere år, nok  fordi  økt inntjening hos folk flest har muliggjort drømmen om å ha egen hest. Det har også omfanget av  tvister og  klagesaker  som i ytterste konsekvens havner i retten. 

I stedet for å ta risikoen for å havne i en potensiell ubehagelig og kostbar  økonomisk  affære kan du som kjøper minimere den risikoen  ved å ta noen ganske simple  forhåndsregler .

Unngå å kjøpe "katta i sekken".

Skal du kjøpe hest ?

Prøv hesten!!

Gjerne over lengre tid hvis det er mulighet for det. Observer også temperament på stallen. Er den håndterlig ute? Kan den gå sammen med andre hester? Har den unoter?

Vurder nøye : 

Passer hesten for deg? Passer den i temperament og størrelse? Kan den leve opp til de ønsker og krav du har til den?  Få gjerne hjelp av trener / berider som du stoler på.

 

Handelsundersøkelse  er en  risiko analyse.

Handelsundersøkelsens mening er å  sikrer deg så vidt mulig at du kjøper en hest som ikke feiler noe. Til undersøkelsen er det viktig at du informerer meg om de ting du har observert og fått vite om hesten. Denne  informasjonen sammen med informasjonen fra undersøkelsen legger grunnlagt for bedømmelse og for å gi et bud på hestens holdbarhet  fremover.

Det er viktig å forstå at handelsundersøkelsen er et øyeblikksbildeDen forteller deg hvordan hestens helsetilstand er på undersøkelsesdagen .

Undersøkelsen er typisk gyldig i 14 dager etter undersøkelsestidspunkt som forsikringsdokument.

 

Skal du selge hest?

Handelsundersøkelsen kan være like viktig for deg som for kjøper av hesten. Undersøkelsen er med til å sikre at du selger en hest som er i orden, hvis det på et tidspunkt skulle komme tvist omkring handelen.  Hvis det har vært problemer med hesten  i den perioden du har hatt den ,eller tidligere er det viktig at du opplyser meg om dette. Hvis kjøper klar over eventuelle problemer og velger likevel å kjøpe hesten, så er det kjøper egen risiko.

I Norge har vi et skjema som er laget av Hestepraktiserende Veterinærers Forening .

Skjemaet er godkjent som forsikringsdokument og inneholder en rekke punkter som sikrer at hele hesten blir systematisk undersøkt .

Herunder :

- allmenntilstand, - hjerte og kretsløp i ro og ved anstrengelse, -luftveier i ro og ved anstrengelse, øyne og syn, tenner og munnhule, rygg og muskulatur, buk og kjønnsorganer, ben og benstilling, høver og skoning , ledd -sener og ligamenter. Mønstring , bøyeprøve og longering.

Ved ønske om utvidet undersøkelse ses hesten  i utvidet tid i  longen og under rytter i 20-25 minutter.  Bøyeprøver gjentas hvis det synes nødvendig.

Bøyeprøver:

Bøyeprøven er en stress test av hestens ledd  og leddkapsel.  Et friskt ledd skal i utgangspunktet tåle en alminnelig bøyeprøve utført etter standardiserte prinsipper. Det er viktig at den som foretar bøyeprøven er vandt til det og kan utføre denne korrekt og vurdere den korrekt. Bøyeprøven er subjektiv. Det er derfor viktig at man velger en veterinær som har erfaring  med handelsundersøkelse på hest.

Røntgen:

At handelsundersøkelsen følges av handelsrøntgen sikrer både  kjøper og selger.

Min praksis råder over moderne høykvalitets mobilt røntgen. Handelsrøntgen foretas i stallen samtidlig med undersøkelsen hvis forholdene tillater det. Røntgen kan med fordel  også tas hvis det er mistanke om noe som bør undersøkes nærmere.

Typisk tas det ca 14-20 bilder av hesten ben/ ledd,  evt. flere hvis det er røntgenologiske funn. Undersøkelsen kan suppleres med rygg - og nakke bilder  avhengig av hesten og kjøpers ønsker.

 

Eksempel:  røntgenfunn ved handelsundersøkelse

Bildet er fra en 4 års varmblodsvallak som var i  trening  hos berider. Hesten fungerte fint og det var aldri tegn  problemer eller  halthet.