Jeg har mer enn 20-års erfaring i praksis. Mine mange år, bl.a som hestepraktiserende veterinær i Danmark, har gitt meg en solid plattform og erfaring innenfor faget, som er til gavn for både hest og eier.

Jeg har jobbet mye med rygg og rideproblemer siden 2005. Jeg har og deltare stadig på kurs og kongresser innenfor halthet , røntgen, ultralyd således at jeg er oppdatert innen området. Jeg er IVCA akreditert veterinær kiropraktor siden 2005 og IVAS akredieter veterinær akupunktør siden 2008.

I Danmark var medeier av en hestepraksis i med seks ansatte. 

Hovedfagfelt er integrert veterinærmedisin. Her kombineres veterinærmedisinsk diagnostikk med undersøkelses- og behandlingsmetodikk fra både klassisk veterinærmedisin, akupunktur og kiropraktikk.

Mitt utgangspunkt er en helhetlig forståelse for hesten og som del av en equipage, og også som det dyret det er.  Jeg tar utgangspunkt i å se hestens historie og problemer som en helhet og ikke ubetinget som enkeltstående hendelser som årsak til problemene.