Hovne ben, eller lymfangitis på fagspråk.

De fleste hesteiere vil en eller annen gang komme i stallen og oppdage at hesten "plutselig" står med et eller flere tykke ben.

Lymfangitis betyr...

...egentlig bare betennelse i lymfekar. Lymfekarene blir betente og dermed opprettholdes ikke deress naturlige funksjon og bena hovner opp, blir ødematøse. Ødem er karakteristisk ved at man med litt trykk med en finger kan lage fordypninger i benet som ikke blir borte når man fjerner fingertrykket.

Lymfangitis kan skyldes betennelse p.g.a. sår- og/eller stikkskade, eller oppstå som følge av ubalanse i mave/tarm kanalen som f.eks. raskt fórskifte, fór med høyt proteininnhold, mv. Hester som har hatt lidelsen tidligere, har lett for å få det igjen.

Lymfangitis ses oftest på bakbein og kan gå fra mild/moderat hevelse til alvorlig hevelse hvor huden kan briste.

Liknende symptomer kan komme ved en hovbyll og/eller akutt seneskade. Disse må ikke forveksles med alminnelig lymfangitis.

Lymfangitis krever som regel behandling med betennelsdempende medisin og antibiotika.

 

Behandlingsveledning: Lymfangitis

Injeksjonsterapi i 3 dager, etterfulgt av oral antibiose.

Lokal pleie av sår/mugg.

NB! Inntil evt. senskade eller annen underliggende skade er utelukket, skal hesten kun leies i skritt og skal ikke gå fritt ute på utegang/ridehus, mv.

Alminnelig lymfangitis kan mosjoneres vekk. Ved siden av den medisinske behandlingen bør hesten skrittes mest mulig daglig i.h.h.t. dyrlegens anvisning. 

Husk å redusere kraftfór og gi hesten mer høy/grovfor.

Prognose: Såfremt ingen andre underliggende skader, forventes full restitusjon.